Levering

Régio Brussel: 

Indien u het wenst, en voor een voorberekende prijs, doen wij ook uw leveringen in Brussel.

Voor alle bijkomende inlichtingen: order@vandenberg.be of 02/344 35 17.

 

Buiten regio Brussel zijn deze ten laste genomen door een externe transportfirma.

Hebt u meerdere toestellen in bestelling, neem dan contact met ons. Wij zullen u een voordelige prijs berekenen.

Onze externe transportfirma's zijn goedgekeurd en bekwaam.

Voor jullie kleine elektro, werken ook samen met Bpost, dit om u sneller te kunnen leveren. 

 

Voorwaarden en tarieven van leveringen buiten Brussel.

Thuislevering, 1 Pers. Aan de deur, zie detail (Aan conditie van CMR* verdrag).

  • Via Bpost, prijs in functie van het gewicht van het toestel.
  • Wit/Bruin elektro 49€ btw in. Voor meerdere toestel gelieve een aangepaste prijs te vragen.  

Alle leveringen via de transporteur zijn tot aan de deur, zonder installatie.

Is er een oude toestel dat teruggenomen moet worden, gelieve ons te verwittigen. Wij zullen dan het transport dienst verwittigen zodat zij een plaats kunnen vrij maken voor het oude toestel mee te nemen. ( Dit is betalend via de transporteur, maar u mag deze natuurlijk gratis bij ons brengen.)

 

Voor meer informatie daarover, contacteer ons: denis@vandenberg.be of order@vandenberg.be

 

 

*DE CMR EN AANSPRAKELIJKHEID
Een resultaatsverbintenis.
Als vervoerder zijn we gebonden aan een resultaatsverbintenis: we moeten dus niet alleen ons best doen, maar ook precies uitvoeren wat er overeengekomen is tussen u, als opdrachtgever en ons, als opdrachtnemer.
Het is onze opdracht om een bepaalde lading, in de staat waarin we deze goederen ontvangen, op tijd (zoals afgesproken of anders binnen een redelijke termijn) van A naar B te brengen.
 
Verplichtingen van afzender en vervoerder.
De afzender is verplicht de vervoerder van voldoende informatie te voorzien, zodat hij het vervoer correct kan
uitvoeren. Zo dient hij de juiste documenten te verschaffen om aan douane- en andere formaliteiten te voldoen.
Ook informatie over gevaarlijke stoffen in de lading dient hij te vermelden.
 
De vervoerder heeft de plicht om de goederen zonder schade of verlies en binnen de afgesproken of redelijke termijn af te leveren bij de geadresseerde. De vervoerder moet bij inontvangstneming controleren, of de omschrijving van de goederen op de vrachtbrief klopt voor wat betreft het aantal colli en hun merken en nummers. Bovendien controleert de vervoerder het uiterlijk staat van de goederen en hun verpakking. 
Aansprakelijkheid van afzender en vervoerder en opvolgend vervoerders.
De afzender is aansprakelijk voor het juist invullen van de vrachtbrief, zodat de vervoerder over de juiste informatie beschikt. Ook is de vervoerder aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere goederen en de kosten, die voortkomen uit de gebrekkige verpakking van de goederen.
De vervoerder is aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke verlies van goederen en voor beschadiging die ontstaat tussen de ontvangst en de aflevering van de goederen en voor vertraging.
De vervoerder is eveneens aansprakelijk voor zijn personeel, de mensen, die ingehuurd worden om een opdracht uit te voeren (de onderaannemers) en de materialen die gebruikt worden.
Soorten schade.
Zichtbare schade:
Deze dient DIRECT (bij aflevering) schriftelijk gerapporteerd te worden op de CMR vrachtbrief door middel van een gemotiveerd voorbehoud (een algemeen voorbehoud is “NIET” toegestaan!).
Gebruik dus geen voorgedrukte reservering of stempels. Ook de vermelding “onder voorbehoud van verdere controle” (of iets dergelijks) wordt als niet geldig beschouwd.
Onzichtbare schade:
Deze dient binnen de 7 werkdagen na de aflevering schriftelijk en gedetailleerd gerapporteerd te worden. Ook hier is een algemeen voorbehoud NIET toegestaan. Schade die NA deze datum gerapporteerd wordt, is niet meer aanvaardbaar.